Wywiadówki

ZEBRANIA RODZICÓW – „WYWIADÓWKI”

5.09.2017 godz. 17:00

14.11.2017 godz. 17:00

24.01.2018 godz 17:00

10.04.2018 godz. 17:00

ZEBRANIA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

5.09.2017 godz. 17:45

14.11.2017 godz. 16:00

24.01.2018 godz 16:00

10.04.2018 godz. 16:00

Kategorie: Rodzice